جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامنه ای که مایل به ثبت یا انتقال هستید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ سفارش دهید...


پسوند تعداد سال ثبت نام انتقال تمدید
com 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
net 1 500,000ریال 500,000ریال 500,000ریال
org 1 500,000ریال 500,000ریال 500,000ریال
info 1 500,000ریال 500,000ریال 500,000ریال
biz 1 550,000ریال 550,000ریال 550,000ریال
io 1 3,000,000ریال 3,000,000ریال 3,000,000ریال
ir 1 70,000ریال 70,000ریال 70,000ریال
ac.ir 1 70,000ریال 70,000ریال 70,000ریال
co.ir 1 70,000ریال 70,000ریال 70,000ریال
net.ir 1 70,000ریال 70,000ریال 70,000ریال
org.ir 1 70,000ریال 70,000ریال 70,000ریال
sch.ir 1 70,000ریال 70,000ریال 70,000ریال
name 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
asia 1 700,000ریال 700,000ریال 700,000ریال
in 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
ws هیچکدام هیچکدام هیچکدام
mobi 1 800,000ریال 800,000ریال 800,000ریال
us 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
uk هیچکدام هیچکدام هیچکدام
me 1 1,150,000ریال 1,150,000ریال 1,150,000ریال
tel 1 650,000ریال 650,000ریال 650,000ریال
tv هیچکدام هیچکدام هیچکدام
bz هیچکدام هیچکدام هیچکدام
cc هیچکدام هیچکدام هیچکدام
eu 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
mn هیچکدام هیچکدام هیچکدام
nz هیچکدام هیچکدام هیچکدام
co 1 1,350,000ریال 1,350,000ریال 1,350,000ریال
ca 1 1,500,000ریال 1,500,000ریال 1,500,000ریال
de هیچکدام هیچکدام هیچکدام
es 1 500,000ریال 500,000ریال 500,000ریال
co.uk 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
sale 1 1,250,000ریال 1,250,000ریال 1,250,000ریال
com.tw 1 1,750,000ریال 1,750,000ریال 1,750,000ریال
cloud 1 600,000ریال 600,000ریال 600,000ریال

واحد پول:

Powered by WHMCompleteSolution