جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامنه ای که مایل به ثبت یا انتقال هستید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ سفارش دهید...


پسوند تعداد سال ثبت نام انتقال تمدید
com 1 950,000ریال 950,000ریال 950,000ریال
net 1 1,200,000ریال 1,200,000ریال 1,200,000ریال
org 1 1,200,000ریال 1,200,000ریال 1,200,000ریال
info 1 1,200,000ریال 1,200,000ریال 1,200,000ریال
biz 1 1,250,000ریال 1,250,000ریال 1,250,000ریال
io 1 5,900,000ریال 5,900,000ریال 5,900,000ریال
ir 1 70,000ریال 70,000ریال 70,000ریال
ac.ir 1 70,000ریال 70,000ریال 70,000ریال
co.ir 1 70,000ریال 70,000ریال 70,000ریال
net.ir 1 70,000ریال 70,000ریال 70,000ریال
org.ir 1 70,000ریال 70,000ریال 70,000ریال
sch.ir 1 70,000ریال 70,000ریال 70,000ریال
name 1 1,750,000ریال 1,750,000ریال 1,750,000ریال
asia 1 1,400,000ریال 1,400,000ریال 1,400,000ریال
in 1 700,000ریال 700,000ریال 700,000ریال
ws 1 4,000,000ریال 4,000,000ریال 4,000,000ریال
mobi 1 1,500,000ریال 1,500,000ریال 1,500,000ریال
us 1 700,000ریال 700,000ریال 700,000ریال
uk 1 700,000ریال 700,000ریال 700,000ریال
me 1 2,300,000ریال 2,300,000ریال 2,300,000ریال
tel 1 650,000ریال 650,000ریال 650,000ریال
tv 1 2,000,000ریال 2,000,000ریال 2,000,000ریال
bz هیچکدام هیچکدام هیچکدام
cc 1 850,000ریال 850,000ریال 850,000ریال
eu 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
mn هیچکدام هیچکدام هیچکدام
nz هیچکدام هیچکدام هیچکدام
co 1 1,350,000ریال 1,350,000ریال 1,350,000ریال
ca 1 1,500,000ریال 1,500,000ریال 1,500,000ریال
de هیچکدام هیچکدام هیچکدام
es 1 500,000ریال 500,000ریال 500,000ریال
co.uk 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
sale 1 1,250,000ریال 1,250,000ریال 1,250,000ریال
com.tw 1 1,750,000ریال 1,750,000ریال 1,750,000ریال
cloud 1 600,000ریال 600,000ریال 600,000ریال

واحد پول:

Powered by WHMCompleteSolution