مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته A -

فضا : 100MB


پهنای باند : 10Gig


میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته B -

فضا : 200MB


پهنای باند : 15Gig


میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته C -

فضا : 500MB


پهنای باند : 30Gig


میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته D -

فضا : 1Gig


پهنای باند : 40Gig


میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته E -

فضا : 2Gig


پهنای باند : 80Gig


میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته F -

فضا : 5Gig


پهنای باند : 100Gig


میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته G -

فضا : 10Gig


پهنای باند : 200Gig


میزبانی وب لینوکس امریکا - بسته H -

فضا : 20Gig


پهنای باند : 400Gig


میزبانی وب لینوکس خارج ایران - بسته I -

فضا : 40Gig


پهنای باند : 600Gig


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.82.119.116) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution